Spåra verktyg och maskiner med GPS

3 februari, 2021, Toronto

Fleet Completes 2021 Outlook-rapport ger viktiga insikter i en föränderlig telematikbransch

 

“Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia” ger datadriven information om kommersiella fordons- och nyttofordonsbranschen, med detaljerade redogörelser som samlats in direkt från intressenter i branschen.

 

Fleet Complete, en global leverantör av mobila molnbaserade lösningar inom fleet management, elektronisk körjournal, spårningsteknik och uppgiftshantering, har släppt sin årliga rapport “Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia”, där de fokuserar på trender och insikter i branschen för kommersiella fordon och nyttofordon.

Mellan oktober och december 2020 utförde Fleet Complete en Voice of Customer-undersökning som fokuserade på företagets fleet-kunder. Baserat på data som samlats in från fordonsflottor av alla storlekar, visar rapporten resultat för både tillgång och efterfrågan inom telematikbranschen, identifierar viktiga tendenser och förändringar på dagens marknad.

“Förra året handlade om anpassning till det ”nya normala” under pandemin, där kommersiella fordon hamnade i strålkastarljuset som samhällsviktiga tjänster. I år fortsätter vi att se en tillväxt som leder till rekordartad marknadspenetration, med kunder som ställer högre krav på sina telematiklösningar,” förklarar Sandeep Kar, strategichef på Fleet Complete.

Analysen av nyckelmarknader indikerar att fordonsflottor i Nordamerika, Europa och Australien kommer att addera 3,2 till 3,9 miljoner nya abonnemang under 2021, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 16 %.

De tre främsta faktorerna för att investera i telematiklösningar för fordonsflottor under 2021 är enligt undersökningen:

1) spårning av fordon och tillgångar i realtid,

2) efterlevnad av lagar och förordningar samt

3) ökad förarsäkerhet genom coachning.

Bland de nya abonnemangen 2021 kommer branschen se en markant ökning av, och högre efterfrågan bland kunder på, OEM-konnektivitet (fabriksmonterad telematikhårdvara). Kundundersökningen visar även en ökad efterfrågan på videotelematik, särskilt från fordonsflottor med tunga fordon:

  • 73 % av fordonsflottorna med lätta fordon och 68 % av de med tunga fordon var intresserade av att antingen välja endast fabriksmonterad telematik eller en kombination av fabriksmonterad telematikhårdvara för vissa fordon och eftermarknadshårdvara för andra.
  • 63 % av kunderna med lätt fordonsflotta och 81 % av kunderna med tung fordonsflotta kommer att utvärdera videotelematik eller använder redan en videotelematiklösning.

Andra anmärkningsvärda förändringar i kundernas åsikter och uppfattningar är bland annat att:

  • fordonsflottor anses mera som en tjänst än en produkt,
  • insikter från telematik blir mera som prognoser än beskrivningar samt,
  • framgångsrik produktivitet kretsar kring att äga datatransaktioner från fordon, snarare än att bara äga fordon.

Dessa förändringar påverkar hur lösningar och tjänster utformas, och kommer att styra vikten av samarbeten i framtiden, vilket i sin tur konsoliderar branschens ekosystem.

Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för olika intressenter inom ekosystemet – ägare av fordonsflottor, fordonstillverkare, telekommunikationsleverantörer, finanssektorn och leverantörer av telematiklösningar. Dessa rekommendationer ger en datadriven approach för att nå framgångsrika resultat för verksamheter inom kommersiella fordons- och nyttofordonsbranschen 2021.

För att läsa hela rapporten, besök https://www.fleetcomplete.com/whitepaper/unpacking-2021-for-fleet-telematics/

 

Om Fleet Complete

Fleet Complete® är en ledande global leverantör av telematiklösningar inom fleet management, elektronisk körjournal, spårningsteknik och uppgiftshantering. Företaget betjänar cirka 600 000 abonnenter och över 40 000 företag och myndigheter i Kanada, USA, Mexiko, Australien och Europa. Företaget har distributionssamarbeten med AT&T i USA och Mexiko, TELUS och Rogers i Kanada, Telstra i Australien, Telia i Danmark, Cosmote i Grekland och Deutsche Telekom (T-Mobile) i flera europeiska länder. Fleet Complete odlar starka OEM-samarbeten med globala marknadsledande företag som bland annat Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia, och Toyota. Det är ett av världens snabbast växande företag globalt, och har vunnit flera priser för deras innovation och tillväxt. För mer information, besök www.fleetcomplete.com

Presskontakt

Mats Löwkrantz
Account Manager, Fleet Complete Sverige
mats.lowkrantz@fleetcomplete.com