Fordonskontroll med GPS-spårning

Smart och effektiv hantering av hela bilparken som sparar stora drivmedel, slitage och leasing-kostnader. För alla typer av företag och organisationer som har flera fordon som delas mellan personalen.

Be om ett pris

"GRATIS

Fordonskontroll

Med fordonskontroll från Fleet Complete får du snabbt och effektivt överblick över bilarnas positioner och körrutter i realtid. Vår GPS-spårningsteknologi är anpassade så att du kan använda körjournalsenheterna oavsett storlek eller komplexitet i de uppgifter du har kopplat till fordonsparken. Det betyder allt från att spåra bilens GPS-position på Google-kartan, till mer avancerade rapportfunktioner och datarapporter som gör det möjligt för dig att verkligen dra nytta av den fulla potentialen i din bilpark.

Läs mer →

FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN

Du följer enkelt bilarna på kartan. Med överblick och kontroll över vad som händer på vägen får både föraren och kunden garanti för en snabb responstid och ett effektivt utförande av uppdraget. Samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång samtidigt som bränsleförbrukningen går ned.

.

Ikon av Fleetcomplete rapporter

RAPPORTER

Använd rapporterna från systemet för att effektivisera hanteringen av bilparken. Rapporterna ger dig kontroll över bilanvändningen. I takt med att ett positivt körmönster utvecklas bland de anställda kommer kostnaderna och slitaget på bilparken att reduceras avsevärt.
drivstof-ikon fra fleetcomplete

REDUCERA BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN

Uppnå stora besparingar i bränsleförbrukningen med flottstyrning från Fleet Complete. Körmönster, adressökning, ruttplanering och korrekt avståndsberäkning  allt detta är element som har stor inverkan på bränsleförbrukningen.

Bildelning och poolbilar

För många företag och organisationer är det smart och lönsamt att dela på flera fordon. Då behöver du ett enkelt verktyg för att få kontroll över fordonsflottan. Med vår lösning blir bildelning och bilpool väldigt enkelt. Företag, myndigheter och kommuner ser stora besparingar redan efter en till två månader efter att ni har kommit i gång.

UTNYTTJA FORDONSPARKENS KAPACITET

Du får full överblick över hur bilarna används och ser var du kan sätta in åtgärder för att öka kapaciteten. Därmed säkrar du ett optimalt utnyttjande av den bilpark du disponerar.

REDUCERA FÖRETAGETS CO2-UTSLÄPP

När bilparkens kapacitet utnyttjas innebär det färre körda kilometer. Ett reducerat antal kilometer betyder att färre bilar behövs. Detta en minskning av både kostnader och företagets CO2-utsläpp. Det är bra för både plånboken och miljön.

REDUCERA BILKOSTNADERNA

Få överblick och kontroll över kostnaderna för bilparken. Överblick över leasingavtal, bränsleförbrukning och service- och underhållskostnader gör det möjligt att löpande genomföra kostnadsbesparande åtgärder.

BEHOVSANPASSAD INSTALLATION

Våra fleet management-lösningar är anpassade till alla typer av fordon och är enkla att installera. Det innebär att du snabbt och enkelt kan börja med den lösning du väljer från oss.