Transport och Logistik

Elektronisk körjournal och fordonskontroll för transport- och logistikbranschen

Kontakta oss

Fullständig överblick över bilarnas lokalisering och förväntade ankomsttider. Med flottstyrning från Fleet Complete säkrar du ditt företag ett lönsamt och effektivt flöde under hela processen, inklusive kör-/vilotid, temperatur vid termotransport och bränsleförbrukning. Om något oväntat händer får du ett direktmeddelande från systemet

GRATIS DEMO

Populära tjänster

TJÄNSTER I PAKETET FÖR FORDONSKONTROLL

 

SE PRISER

FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN
Du följer enkelt bilarna på kartan. Med överblick och kontroll över vad som händer på vägen får både föraren och kunden garanti för en snabb responstid och ett effektivt utförande av uppdraget. Samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång samtidigt som bränsleförbrukningen går ned.

U
HITTA NÄRMASTE BIL

Med Fleet Complete lösning för fordonsadministration vet du alltid vilken bil som befinner sig närmast nästa uppdrag. Du sparar tid, dina anställda kör färre kilometer, och dina kunder får snabbare hjälp och en bättre kundupplevelse

VIKTIGA OMRÅDEN PÅ KARTAN

Definiera ”områden” i kartfunktionen och håll reda på hur många gånger bilarna kör in i och ut ur ett visst område. Den här funktionen ger dig bättre kontroll över anläggningsprojekten, t.ex. när bilar, maskiner eller värdefull utrustning lämnade kunden eller byggplatsen.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Du kan nå stora besparingar av bränsleförbrukningen med Fleet Complete. Hur bilarna körs ute på vägen har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Vi ger dig de data som gör att du enkelt kan korrigera bilens körmönster och därigenom minska bränsleförbrukningen.

LEVERANSDOKUMENTATION

Med vår flottstyrningslösning säkerställs viktig dokumentation av jobbet eller leveransen. Exakt ankomsttid och rätt adress hos kunden ger föraren trygghet och säkrar kundens förtroende.

RAPPORTER
Använd anpassade rapporter för att få överblick över kostnader, adresser eller körmönster och få kostnaderna under kontroll. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.

UTRUSTNINGSPÅRNING
Ta kontroll över var bilar, maskiner och annan utrustning finns. Med vår lösning kan du övervaka lokalisering och rörelser i realtid, eller om en spårningsenhet flyttas utanför ett definierat område

FÖRAR-ID

Med en ID-sCanner i bilarna kan förarna enkelt genomföra föraridentifiering. Det ger dig fullständig överblick och trygghet i din bilanvändning och kan enkelt optimera bildelningen för fullt utnyttjande av din bilpark.

TEMPERATUR I KYLBILAR

Vi ger dig de data som säkerställer att du enkelt kan hålla koll på kritiska temperaturer i kylbilarna och därmed undvika kostsamma förluster under transporten.

VARNINGAR

Ställ in varningar i systemet och få meddelande omgående om ett fordon lämnar ett specifikt arbetsområde eller på annat sätt bryter fördefinierade gränser i systemet.

API

App-lösning som gör det möjligt att visa data från externa system i vår fleet managements-lösning

DIGITAL FÄRDSKRIVARE

Systemet överför data från färdskrivaren samtidigt som förarna är på vägen. Dessutom kan du se återstående körtid per dag och vecka samt nästa viloperiod.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!