Bud och leverans

Fordonskontroll och uppdragshantering bud- och leveransbranschen

Kontakta oss

Effektivitet och snabb responstid för alla inkommande uppdrag är nyckeln för dig som arbetar med bud och leverans. Fleet Completes lösningar för fordonskontroll, fleet management och uppdragsstyrning ger dig en fullständig överblick över bilarnas positioner och körrutt i realtid. Dessutom får du en översikt över förväntad ankomst, bättre körmönster, ruttplanering och projektstyrning av inkommande uppdrag.

POPULÄRA TJÄNSTER

TJÄNSTER I PAKETET I FÖR FORDONSHANTERING

 
FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN

Du kan enkelt spåra bilarna på kartan och styra rätt fordon till respektive kund eller leveransplats. Samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång samtidigt som bränsleförbrukningen går ned.

U
HITTA NÄRMASTE BIL

Med vår flottstyrning vet du alltid vilken bil som befinner sig närmast nästa uppdrag. Du sparar tid, dina anställda kör färre kilometer, och dina kunder får snabbare hjälp och en bättre kundupplevelse – smart fleet management!

INTRESSEOMRÅDE PÅ KARTAN
Definiera ”områden” i kartfunktionen och håll reda på hur många gånger bilarna kör in i och ut ur ett visst område. Den här funktionen ger dig bättre kontroll över anläggningsprojekten, t.ex. när bilar, maskiner eller värdefull utrustning lämnade kunden eller byggplatsen.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Hur bilarna körs ute på vägen har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Vi ger dig de data (reserapport) som gör att du enkelt kan korrigera bilens körmönster och därigenom minska bränsleförbrukningen. Grönare körning är bra för både företaget och miljön. 

LEVERANSDOKUMENTATION
Med vår flottstyrningslösning säkerställs viktig dokumentation av jobbet eller leveransen. Exakt ankomsttid och rätt adress hos kunden ger föraren trygghet och säkrar kundens förtroende.
RAPPORTER

Använd anpassade rapporter för att få överblick över kostnader, adresser eller körmönster och få kostnaderna under kontroll. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.

KUNDER

Importera alla dina kunder och se dem på den digitala kartan. Det gör det lättare att skapa en mer effektiv ruttplanering. När du eller dina anställda är ute på fältet är det lätt att kolla vilka andra kunder som befinner sig i området

FÖRAR-ID

Med en ID-scanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig.  Det ger dig fullständig överblick och trygghet i din bilanvändning/fleet management och kan enkelt optimera bildelningen för fullt utnyttjande av din bilpark.

PÅMINNELSER

Regelbundet bilunderhåll säkerställer att förarnas säkerhet är på topp. Samtidigt reduceras oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljerna om bilen kan systemet övervaka och varna dig när det är dags för service.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!