Bud och leverans

Effektivitet och snabb responstid för inkommande uppdrag är viktiga faktorer för dem som arbetar med bud och leverans. Vi levererar lösningar för flottstyrning och uppdragsstyrning som ger dig en fullständig överblick över bilarnas positioner och körrutt i realtid. Dessutom får du en översikt över förväntad ankomst, bättre körmönster, ruttplanering och uppdragsstyrning av inkommande uppdrag.

ANVÄNDBARA FUNKTIONER

DU HITTAR DESSA FUNKTIONER I FLEET MANAGEMENT
FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN
Du följer enkelt bilarna på kartan. Med överblick och kontroll över vad som händer på vägen får både föraren och kunden garanti för en snabb responstid och ett effektivt utförande av uppdraget. Samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång samtidigt som bränsleförbrukningen går ned.
U
HITTA NÄRMASTE BIL
Med vår flottstyrning vet du alltid vilken bil som befinner sig närmast nästa uppdrag. Du sparar tid, dina anställda kör färre kilometer, och dina kunder får snabbare hjälp och en bättre kundupplevelse.
INTRESSEOMRÅDE PÅ KARTAN
Definiera ”områden” i kartfunktionen och håll reda på hur många gånger bilarna kör in i och ut ur ett visst område. Den här funktionen ger dig bättre kontroll över anläggningsprojekten, t.ex. när bilar, maskiner eller värdefull utrustning lämnade kunden eller byggplatsen.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Hur bilarna körs ute på vägen har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Vi ger dig de data som gör att du enkelt kan korrigera bilens körmönster och därigenom minska bränsleförbrukningen. Grönare körning är bra för både företaget och miljön.
LEVERANSDOKUMENTATION
Med vår flottstyrningslösning säkerställs viktig dokumentation av jobbet eller leveransen. Exakt ankomsttid och rätt adress hos kunden ger föraren trygghet och säkrar kundens förtroende.
RAPPORTER
Använd anpassade rapporter för att få överblick över kostnader, adresser eller körmönster och få kostnaderna under kontroll. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.
KUNDER
Importera alla dina kunder och se dem på den digitala kartan. Det gör det lättare att skapa en mer effektiv ruttplanering. När du eller dina anställda är ute på fältet är det lätt att kolla vilka andra kunder som befinner sig i området
FÖRAR-ID
Med en ID-skanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig.  Det ger dig fullständig överblick och trygghet i din bilanvändning och kan enkelt optimera bildelningen för fullt utnyttjande av din bilpark.
PÅMINNELSER

Regelbundet bilunderhåll säkerställer att förarnas säkerhet är på topp. Samtidigt reduceras oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljerna om bilen kan systemet övervaka och varna dig när det är dags för service.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!