DISCLAIMER

Disclaimer

Denna webbsida administreras av Fleet Complete. Vi ger inga garantier för att webbsidorna vid varje tidpunkt fungerar korrekt, inte heller att information eller innehåll på webbsidan vid varje tidpunkt är uppdaterad. Fleet Complete kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser eller skador, oavsett omfattning eller typ som följd av användning av denna webbsida, detta inkluderar direkta, indirekta händelser och resultaten av dessa.

Persondatapolicy

Uppgifter som tillhandahålls av besökare på våra webbsidor används inte för andra ändamål än den besökande ger tillåtelse till, såsom leverans av produkt eller information. På begäran av besökare kommer uppgifter att raderas från våra servrar. Alla uppgifter från besökare behandlas alltid som konfidentiella uppgifter av oss.Läsa mer om vår persondatapolicy.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på denna sida, såsom text, grafiska representationer och animeringar, loggor, ikoner och bilder tillhör Fleet Complete och skyddas av upphovsrätten. Innehållet kan inte distribueras, ändras, överföras, användas till andra installationer, förflyttas eller användas för allmänna eller kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från Fleet Complete.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!