Elektronisk körjournal till Skatteverket

650 000 användare väljer Fleet Completes elektroniska körjournal.

 • Används av företag i alla storlekar
 • Uppfyller Skatteverkets krav

Boka demo

Elektronisk körjournal till Skatteverket

Marknadsledande elektronisk körjournal med den senaste GPS-spårningsteknologin som uppdateras enligt Skatteverkets senaste krav. Passar för dig med servicebil, tjänstebil, förmånsbil och privatbil.

Få korret milersättning och alla resor fördelade på tjänsteresa och privatresa automatiskt. Vi utvecklare de senaste tidsbesparande uppdateringarna hela tiden som direkt blir aktiverade kostnadsfritt för alla kunder.

Elektronisk körjournal | Frågor och svar

 • Vad är en elektronisk körjournal?
  Elektronisk körjournal är en GPS-spårningsenhet, eller mobil app, som dokumenterar alla resor som bilen gör. Alla bilar som används i tjänsten ska ha en körjournal.

 

 • Varför elektronisk körjournal?
  Alla arbetsresor ska dokumenteras med en körjournal enligt Skatteverket. Skatteverket rekommenderar en elektronisk körjournal, eftersom det är många och detaljerade uppgifter som ska dokumenteras för varje enskild resa (vilket är svårt att hinna med i en stressig vardag).Om du saknar en 100 % korrekt körjournal när Skatteverket kommer för en revision, får du en upptaxering som normalt ligger på tiotusentalskronor upp till flera miljonbelopp om du är arbetsgivare med flera bilar som saknar korrekta körjournaler. Skattesmällen drabbar både den anställde och arbetsgivaren. Fleet Completes körjournal löser detta åt dig automatiskt, oavsett hur många bilar du har kan du vara trygg på att dokumentationen alltid är på plats.Kontakta oss ->
 • Vad ska en körjournal innehålla för att vara korrekt?
  Varje biltyp; servicebil/ yrkesbil, förmånsbil och privat bil som används i arbetet, har olika skatteregler som är viktiga att känna till för att körjournalen ska bli korrekt. Här kan du läsa om skattereglerna för bilanvändning i tjänst, för olika biltyper. Ta gärna kontakt med oss längst ner på denna sidan, så hjälper vi dig personligen utan någon kostnad.
 • Kontrollerar Skatteverket om man har en körjournal?
  Ja, Skatteverket gör både slumpmässiga, flygande och regelmässiga skatterevisioner på stora och små företag. Även privatpersoner som använder bilen i arbetet kan när som helst bli kontrollerade. Utöver deras systematiska revisioner av bilar, får de också ”tips” av en granne eller konkurrent som ser att bilarna används privat.

  Säkra dig i dag ->

Fleet Complete: Elektronisk körjournal

 • Effektiviserar arbetet och ger mer tid över till kunderna
 • Tar bort tidskrävande manuell administration
 • Minskar bilkostnaderna
 • Uppfyller Skatteverkets krav
Körjournal, GPS spårning, fordonskontroll

SPARA TID

Alla resor loggas automatiskt via GPS och sparar tid för både förare, fordonsansvarig och ekonomiavdelningen, som får allt digitalt och korrekt. 

FÅ KORREKT MILERSÄTTNING

Att hantera körersättning upplevs ofta som en tidskrävande aktivitet Med en elektronisk körjournal kan du vara säker på alla resor loggas automatiskt och att du får korrekt milersättning.

 

MÖT SKATTEVERKETS KRAV

Fleet Completes körjournal följer Skatteverkets senaste regler för yrkeskörning och privatkörning, så att du och företaget kan köra skattesäkert utan att oroa er för en upptaxering.

Elektronisk körjournal för stora företag 

Behöver du en elektronisk körjournal som gör det enklare att hantera många förare, avdelningar och bilar? Vi erbjuder skalbara lösningar som passar medium till stora verksamheter med behov av digital administration och effektiva arbetsflöden, med möjlighet till API-integration.

Läs mer →

100 % AUTOMATISKT

Alla resor loggas automatiskt och kan göras tillgängliga för digitalt godkännande. Du får kontroll över alla resor och behöver inte lägge tid på att påminna om bortglömda manuella körjournaler.

GODKÄNNANDEMODUL

Med vår godkännandemodul kan en enda administratör få överblick över ett obegränsat antal användare och körjournaler. Dessutom får du också möjlighet till integration till ditt lönesystem via vårt API.

KORREKT DOKUMENTATION

Du vet alltid när bilen har kommit fram till kunden och har därmed dokumentation gentemot kunden att du har varit där vid avtalad tid.  Vår elektroniska körjournal uppfyller också Skatteverkets krav på en körjournal som dokumentation av yrkeskörning.