Elektronisk körjournal

600 000 användare väljer Fleet Completes elektroniska körjournal. 
Används av företag i alla storlekar. Ingen bindningstid. Uppfyller Skatteverkets krav.

 

SE PRISER

 

LADDA NER SKATTEGUIDE

Skattesäker GPS-teknologi

Marknadsledande elektronisk körjournal med den senaste GPS-teknologin. Passar för dig med servicebil, tjänstebil, förmånsbil och privatbil. Få korret milersättning och alla resor fördelade på tjänsteresa och privatresa automatiskt.

Varför Fleet Complete?

  • Ingen bindningstid och rimliga priser
  • Effektiviserar arbetet och ger mer tid över till kunderna
  • Tar bort tidskrävande manuell administration
  • Minskar bilkostnaderna
  • Uppfyller Skatteverkets krav
 

SE PRISER

SPARA TID

Alla resor loggas automatiskt via GPS och sparar tid för både förare, fordonsansvarig och ekonomiavdelningen, som får allt digitalt och korrekt. 

MILERSÄTTNING

Att hantera körersättning upplevs ofta som en tidskrävande aktivitet Med en elektronisk körjournal kan du vara säker på alla resor loggas automatiskt, och det är enkelt att dokumentera den ersättning du har rätt till. Så kan du lägga din värdefulla tid på viktigare saker.

 

UPPFYLLER SKATTEVERKETS KRAV

Fleet Completes körjournal följer Skatteverkets senaste krav för dokumentation av yrkeskörning och privatkörning. Det innebär att om du och företaget kan köra skattesäkert utan att oroa dig för en upptaxering.

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL FÖR STÖRRE FÖRETAG

Behöver du en körjournalslösning som förenklar hanteringen av yrkesförare och bilanvändning bland många anställda och i olika team? Vi erbjuder skalbara lösningar som enkelt anpassar sig till medelstora företag och stora organisations behov av papperslös administration och arbetsflöden med möjlighet till API-integration

Läsa mer →

100 % AUTOMATISKT

Alla resor loggas automatiskt och kan göras tillgängliga för digitalt godkännande. Du får kontroll över alla resor och behöver inte lägge tid på att påminna om bortglömda manuella körjournaler.

GODKÄNNANDEMODUL

Med vår godkännandemodul kan en enda administratör få överblick över ett obegränsat antal användare och körjournaler. Dessutom får du också möjlighet till integration till ditt lönesystem via vårt API.

KORREKT DOKUMENTATION

Du vet alltid när bilen har kommit fram till kunden och har därmed dokumentation gentemot kunden att du har varit där vid avtalad tid.  Vår elektroniska körjournal uppfyller också Skatteverkets krav på en körjournal som dokumentation av yrkeskörning.

BEHOVSANPASSAD INTEGRATION

Med hjälp av vårt API kan du integrera en rad externa system, så att systemet blir skräddarsytt till dina behov. Och du behöver hjälp med att konfigurera integrationen är vår tekniska avdelning beredd att bistå dig.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!