Fleet Complete Grekland

13:e Juli, 2021, Aten, Grekland

Företaget uppfyller de högt uppsatta kraven för att utses till en god arbetsgivare i Grekland, baserat på de anställdas upplevelser och utvärderingar.

Fleet Complete är glada att kunna berätta att de har fått kvalitetsutmärkelsen Great Place to Work®, baserat på företagets arbetsplatskultur och anställdas utvärderingar i Grekland. Efter en metodisk och grundlig utvärdering av Great Place to Work® Hellas, har företaget officiellt utsetts till en god arbetsgivare på den grekiska arbetsmarknaden.

“Certifieringen bevisar att vi efterlever våra kärnvärderingar där Människor, Kvalitet, Innovation och Produktivitet står i fokus – oavsett var i världen vi arbetar,” säger Tony Lourakis, CEO på Fleet Complete. “Våra team består av duktiga, engagerade personer som har bra inställning och bra synergi, och vi eftersträvar att kunna ge alla en arbetsmiljö som stödjer deras arbetsinsatser varje dag.”

Great Place to Work® har ett certifieringsprogram som sätter standarden för världens bästa arbetsplatser. Certifieringen baseras först och främst på anonyma och konfidentiella medarbetarundersökningar som genomförts bland företagets anställda gällande deras upplevelser i arbetsmiljön.

Presskontakt

Tim Kwan

Global Director Marketing, Fleet Complete

marketing@fleetcomplete.com

Om Fleet Complete

Fleet Complete® är en världsledande leverantör av IoT-lösningar för fleet management, GPS-spårning av företagstillgångar och personalstyrning.

Företaget betjänar cirka 600 000 abonnenter och över 40 000 företag och statliga organisationer i Kanada, USA, Mexiko, Australien och i hela Europa. Bolaget har viktiga distributionspartnerskap med AT&T i USA och Mexiko, TELUS och Rogers i Kanada, Telstra i Australien, Telia i Danmark, COSMOTE i Grekland och Deutsche Telekom (T-Mobile) i flera europeiska länder. Fleet Complete har samarbeten med OEM-lösningar med globala marknadsledare, såsom Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia och Toyota, bland andra. Det är fortfarande ett av de snabbast växande företagen globalt och har vunnit många priser för innovation och tillväxt.


Om Great Place to Work®

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. I mer än 30 år, och med kontor på 5 kontinenter i mer än 60 länder, arbetar Great Place to Work® med ledande företag runt om i världen för att identifiera och bygga arbetsplatskulturer med hög tillit och hög produktivitet. Vi identifierar och delar ut kvalitetsutmärkelser till de bästa arbetsplatserna i Grekland, Europa och världen! 

Great Place to Work® utvärderar närmare 7 000 organisationer och mer än 20 miljoner anställda varje år. Det är världens största undersökning inom området för arbetsplatskulturer.

Great Place to Work® High Trust Culture Consulting approach hjälper till att bygga utmärkta arbetsplatskulturer, samtidigt som den stödjer ledarskap och innovation inom organisationerna.