PERSONDATAPOLICY

Cookies

När du besöker vår webbsida genom en webbläsare använder vi så kallade “cookies” för att samla in uppgifter om ditt besök. Exempel på vad vi samlar in är din IP-adress, enhetsidentifiering och information om användning av webbsidor. Denna information hjälper oss att förstå användningen av vår webbplats och gör så att vi kan förbättra kundupplevelsen för dig som använder våra webbsidor.

Du kan välja bort inhämtning av cookies via inställningarna för sekretess i webbläsaren. Detta avaktiverar dock enskilda funktioner på vår webbsida.

Personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du ger direkt till oss; vid köp eller order, deltagande i kundundersökningar, anmälan till nyhetsbrev eller säljbrev, jobbsökning eller ifyllande av online formulär via vår webbsida. Vi informerar dig alltid om den information som samlas in, och varför.

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du ger sådana uppgifter direkt till oss, när tredje part såsom våra affärspartners eller tjänsteleverantörer ger oss personuppgifter om dig, eller när personuppgifter om dig automatiskt samlas in i samband med användning av våra tjänster. I det följande ges en beskrivning av vilka typer av information vi samlar in och syftet för insamling och behandling.

INFORMATION VI INHÄMTAR DIREKT FRÅN DIG

Obligatorisk kundinformation

Vi tar emot personuppgifter direkt från dig när du uppger den som del av skapandet av ett konto, inklusive minst:

 • Namn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress

Uppgifterna ovan behandlas för att kunna erbjuda dig våra tjänster och säkra åtkomsten till ditt konto.

VALFRI KUNDINFORMATION

Som del av skapande och upprätthållande av ditt kundkonto hos Fleet Complete har du också möjlighet att uppge följande tilläggsinformation, inklusive;

 • Registreringsnummer
 • Fordons identifieringsnummer (VIN)
 • Färg
 • Märke
 • Typ
 • Ägare

Informationen används till följande ändamål:

 1. Användarnamn och företagsnamn samlas in så att du på ett snabbt och enkelt sätt kan identifiera dig själv jämfört med andra användare på webbsidan.
 2. Telefonnummer behandlas så att vi kan kommunicera med dig om tjänsterna och kontakta dig om servicemeddelanden, uppdateringar eller erbjudanden.
 3. Företagstitel och företagsstorlek används av Fleet Complete för bättre insikt i vår kundbas och för direkt marknadsföringssyfte.
 4. E-postadress(er) för meddelanden behandlas för att kunna skicka meddelanden till dig som en del av tjänsten.

Kontaktuppgifter

Vi vill kunna samla in kontaktuppgifter för aktuella och potentiella kunder, inklusive namn, adress, telefonnummer, titel och företagsnamn från olika källor, inklusive marknadsföringsaktiviteter som inte är digitala.

Vi behandlar dessa uppgifter i marknadsföringssyfte och för att ge stöd till aktuella och potentiella kunder.

Fakturainformation

För kunder som betalar med kreditkort inhämtar vi också betalningsuppgifter och ansluter dem till ett Stripe-abonnemangs-ID. (Vi lagrar inte själv några betalningsuppgifter; betalkortsinformation inhämtas och behålls av våra underleverantörer för dessa uppgifter, Stripe. Vi behåller endast abonnemangs-ID).

För andra betalande kunder inhämtar och behåller vi uppgifter för fakturering (utanför webbplatsen).

För alla betalande kunder upprätthåller vi registreringar och historik för tjänsteabonnemang, fakturor och betalningar.

Uppgifter om faktura och betalningshistorik behandlas för att kunna leverera tjänster till våra betalande kunder och för att uppfylla juridiska och avtalsreglerade krav.

GPS OCH FORDONSUPPGIFTER

Om ditt fordon är konfigurerat för att anslutas till en av Fleet Complete-plattformarna via en trådlös uppkoppling kommer ditt fordon att samla in information utifrån dessa plattformar.

Som ett minimum samlas följande information in löpande: Datum/tid, start av motor, fordonets position, g-kraft/acceleration. Andra uppgifter som samlas in kan vara motorrelaterade som t.ex. bränsleförbrukning, ventilpositioner, hastighet och körsträcka. Vilka uppgifter som samlas in beror specifikt på den utrustning som är installerad i fordonet och som definieras i köpeavtal.

Ägaren av avtalet avgör vilka ändamål dessa uppgifter sedan ska användas till, vem som får tillgång och under hur lång tid uppgifterna lagras. Var vänlig ta kontakt med ägaren av avtalet för eventuell tilläggsinformation. Detta kommer i allmänhet att vara fordonsägare eller hyresgäst.

Fleet Complete använder karttjänster från Google och Microsoft, men också från lokala karttjänster för att konvertera GEO-positionsdata till adresser i ren text.

Uppgifter används för olika ändamål:

 1. Uppgifter för GPS-position och datum/tid används för att positionera fordonet på en karta och beräkna de avstånd fordonet tillryggalägger under en tidsperiod. Uppgifter skickas också anonymt till trafik-, väg- och karttjänster för geomatiska ändamål och vägunderhåll.
 2. Tänddata används för att bestämma fordonets start och stopp.
 3. G-sensor-data används för körbeteendeändamål.
 4. Motordata används för rapporterings- och KPI-syfte.

ANSLUTNINGSDATA

Om du får åtkomst till vår webbsida eller våra tjänster genom en app från en tredjepart, eller om du loggar in dig på en app till en Fleet Complete-app kommer den aktuella tredjeparten att kunna vidarebefordra enskilda uppgifter om din användning av tjänsten till appen. Dessa uppgifter kan inkludera, men inte vara begränsade till det användar-ID som är anslutet till ditt konto, ett åtkomstmärke som krävs för att få åtkomst till denna tjänst, all information du har tillåtit tredje part att dela med oss och alla uppgifter du har offentliggjort i samband med denna tredjepartstjänst.

Anslutningsdata behandlas för att kunna koppla upp till våra appar, som är en del av de produkter och tjänster vi erbjuder.

ONLINEFORMULÄR, E-POST OCH CHATT

När du fyller i ett onlineformulär, till exempel för att abonnera på ett nyhetsbrev, e-postkorrespondens, eller i chattfunktionen kommer du frivilligt att kunna förse oss med kontaktuppgifter och annan information. Vi vill också kunna behålla registreringar av all kommunikation med dig eller av de aktiviteter du utför.

Uppgifter från dessa källor behandlas för att förse dig med den information du begär från oss, och kommer att användas för direkt marknadsföring och analysändamål.

UPPGIFTER FRÅN TREDJEPARTSKÄLLOR

Enskilda tredjeparter ger oss personuppgifter om dig, enligt följande:

Kontouppgifter för tredjepartstjänster: Om du interagerar med en tredjepartstjänst genom att använda våra tjänster, till exempel genom att använda en tredjepartstjänst för att logga in på vår tjänst, eller om du delar innehåll från våra tjänster genom en tredjepartstjänst för sociala medier, kommer tredjepartstjänsten att skicka information om dig till oss, såsom information från din offentliga profil, om tredjepartstjänsten och dina kontoinställningar tillåter en sådan delning. Vilka uppgifter vi tar emot beror på riktlinjer och dina kontoinställningar hos tredjepartstjänsten.

Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera Single Sign-On, som utgör en del av våra tjänster.

Vi kommer också att kunna få information om din användning av webbplatsen från programvara från tredje part:

Utökade spårningsdata: Om du besöker vår webbsida och din e-post eller andra identifierade uppgifter är kända från interaktioner med vår egen webbplats eller andra webbplatser kommer våra tredjeparts tjänsteleverantörer kunna förse oss med sådan tilläggsinformation som är kopplad till din användningshistorik av webbplatsen. Denna information kan omfatta ditt namn, ditt användar-id och profiler från sociala medier, om dessa är kända och offentligt tillgängliga.

Vi behandlar dessa uppgifter för att bättre förstå våra webbplatsanvändare och förbättra vår tjänst, och kommer att kunna använda dem för direkta marknadsändamål.

Uppgifter från arrangemang och events

När du registrerar dig för ett app arrangemang kommer vi att inhämta kontouppgifter från dig och när du deltar behåller vi en registrering från ditt deltagande.

Abonnemangsuppgifter för arrangemang inhämtas för att ge dig tillgång till de arrangemang du har begärt. Vi kommer också att kunna använda dina kontaktuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Uppgifter om arrangemangsdeltagande behandlas av oss för att vi bättre ska förstå vår användarbas och för marknadsföringsändamål.

Uppgifter från supportfrågor

Kommer du i kontakt med vår kundsupport samlar vi in företags- och kontaktuppgifter, och lagrar historiken utifrån din fråga.

Data och uppgifter som är en del av en supportfråga behandlas av oss för att kunna hjälpa dig med att använda våra tjänster, för att komma i kontakt med dig för svar eller frågor och för att förbättra vår service, produkter och tjänster.

Bloggar, sociala media och öppna debattforum

Tjänsten erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller öppna debattforum, som t.ex. sociala media. Du bör observera att alla uppgifter som ges på en öppen plattform kommer att kunna läsas, inhämtas och användas av andra som har tillgång till dessa uppgifter. Om du väljer att lägga ut något i en offentlig del av vår tjänst, kommer varje personuppgift eller innehåll som du frivilligt offentliggör att läggas ut på tjänsten och bli tillgängligt för allmänheten så att det kontrolleras av eventuella sekretessinställningar. Om du raderar information som du har lagt ut på tjänsten kommer kopior i fortsättningen att kunna ses i cachade och arkiverade sidor av tjänsten, eller om andra användare har kopierat eller lagrat denna information.

För att begära radering av dina personuppgifter från vår blogg eller andra öppna plattformar, kontakta oss på privacy@fleetcomplete.com. I vissa fall kan det inträffa att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Emellanåt lägger vi ut kundreferenser på våra webbsidor som kan innehålla personuppgifter. Vi inhämtar kundens samtycke innan vi lägger ut namn och bild tillsammans med uttalanden.

Information som skickas in av dig till våra blogginlägg och öppna plattformar behandlas av oss för att hjälpa användare att rapportera och lösa problem med tjänsten, kommunicera med kunder av tjänsten och förbättra våra produkter och tjänster

Hur vi skyddar dina uppgifter

Våra nätverk och system säkerställs, övervakas och styrs centralt för att ge skydd mot ej auktoriserad tillgång eller missbruk. Vid användning av tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter ingår vi sekretessavtal med dessa tjänsteleverantörer för att säkerställa att de använder motsvarande nivåer av skydd och att de följer våra riktlinjer för sekretess.

Vi offentliggör aldrig dina personuppgifter utan ditt samtycke eller när lagen tillåter eller kräver sådant samtycke.

Hur lagras kunduppgifter

Dina personuppgifter kommer att kunna behandlas och/eller lagras i utlandet. Detta innebär att de kan bli föremål för de lagar som gäller i ett annat land.

Insyn i personuppgifter

Du kan skicka in en fråga om att få insyn i de personuppgifter du har tillhandahållit till oss genom att kontakta privacy@fleetcomplete.com Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kommer vi efter behov att korrigera eller radera uppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kan behålla de uppgifter du har tillhandahållit. Om vi inte kan gå med på din begäran kommer vi att förklara varför.

Kontakta oss

För frågor om sekretess, ta kontakt med privacy@fleetcomplete.com. Om din begäran inte tillmötesgås kan du kontakta sekretessmyndigheterna i Sverige, eller Office of the Privacy Commissioner i Canada.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!