Privatperson

Elektronisk körjournal för dig med egen bil i jobbet

Kontakta oss

Använder du bil i jobbet som privatperson eller egenföretagare? Då är det vatt använda en godkänd elektronisk körjournal för att säkerställa korrekt milersättning, förmånsbeskattning och dokumentation av din bilanvändning.

POPULÄRA TJÄNSTER

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL FÖR PRIVATBIL

UPPFYLLER SKATTEVERKETS KRAV

Marknadsledande elektronisk körjournal som följer Skatteverkets krav på en körjournal som dokumentation av yrkeskörning och privatkörning. Det innebär att om du använder körjournalen korrekt behöver du inte riskera en upptaxering.

RESERAPPORT

Alla turer loggas automatiskt med hjälp av GPS för att du ska slippa tänka på när eller var du körde. Resorna sparas automatiskt som tjänsteresa eller privatresa.

PRIVAT- OCH TJÄNSTEKÖRNING

Du kan enkelt skilja på¨privat och yrkesmässiga körningar för att säkra korrekt förmånsbeskattning eller kilomilersättning.

KORREKT MILERSÄTTNING

Fleet Completes körjournal följer Skatteverkets senaste uppdateringar för kilometersatser och gör att du kan vara trygg med att du få korrekt underlag för din milersättning.

Plug N`Drive

Körjournalen monteras direkt i fordonets OBD-uttag. Installationen tar därmed bara några sekunder, sedan är du klar för att köra.

DIGITALA RAPPORTER

Få schemalagda rapporter över kostnader, adresser eller körmönster vid behov. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.

Helping Fleets Thrive!

Vi hjälper dig att komma igång snabbt och enkelt.