Kommun och offentlig sektor

Elektronisk körjournal och fordonskontroll för kommun och offentlig verksamhet

Kontakta oss

Den offentliga sektorn ställs inför ökande krav på effektivitetsförbättringar. Digitala lösningar som elektronisk körjournal och flottstyrning är ett effektivt sätt att få kontroll över kostnader och tidsåtgång för bilanvändning, plogning av vägar och underhåll av parker och anläggningar. Fleet Complete erbjuder även prisriktiga och flexibla lösningar som förenklar bildelning och bilbokning för kommunen och myndighetens anställda.

POPUPLÄRA TJÄNSTER

FORDONSKONTROLL FÖR KOMMUN OCH OFFENTLIGVERKSAMHET

FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN

Du följer enkelt bilarna på live-kartan för att säkra brukaren eller uppdragsgivaren en snabb responstid. Uppdraget utförs effektivt och samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång som gör att bränsleförbrukningen går ned med upp till 20 procent.

U
HITTA NÄRMASTE BIL

Med fordonskontroll vet du alltid vilken bil som befinner sig närmast nästa uppdrag. Du sparar tid, de aanställda kör färre kilometer och era uppdragsgivare får snabbare hjälp och en bättre kundupplevelse.

INTRESSEOMRÅDE PÅ KARTAN

Definiera ”områden” i kartfunktionen och håll reda på hur många gånger bilarna kör in i och ut ur ett visst område. Den här funktionen ger dig bättre kontroll över hur lång tid de anställda behöver på olika typer av uppdrag.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Hur bilarna körs ute på vägen har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Vi ger dig datan som gör att du enkelt kan korrigera bilens körmönster. Grönare körning är bra för både kommun, stad och miljön.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll av bilarna gör att förarnas säkerhet är på topp och minskar samtidigt oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljer om bilen kan systemet övervaka och varna fordonsansvarig när det är dags för service.

RAPPORTER
Använd anpassade rapporter för att få överblick över kostnader, adresser eller körmönster och få kostnaderna under kontroll. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.

Daily-Tasks-Icon-96-1
SÄKERSTÄLL DOKUMENTATION

Säkra viktig dokumentation från som till exempel ett brukarbesök från en kommunal sjuksköterska. Exakt ankomsttid och rätt adress hos patienten ger föraren trygghet och säkrar kundens förtroende.

FÖRAR-ID

Med en ID-scanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig.  Det ger dig fullständig överblick för att optimera bildelningen och koppla varje resa till rätt förare.

INTEGRATION
Vårt öppna API gör det möjligt att integrera våra lösningar och data med externa system. Det kan till exempel integreras med lönesystemet.

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL FÖR KOMMUN OCH OFFENTLIGVERKSAMHET

UPPFYLLER SKATTEVERKETS KRAV

En godkänd elektroniska körjournal som uppfyller Skatteverkets krav som bevis för tjänste- och privatkörning. Det innebär att om arbetsgivare och de anställda använder körjournalen korrekt undviker ni en dyr upptaxering.

RESERAPPORT

Övervaka bilens läge och motorns gång under resan och skapa extensiv statistik för resan. Detta inkluderar avgångs- och ankomstadresser, antal körda kilometer och hastighet.

GODKÄNNANDEMODUL

Med vår godkännandemodul kan en enda administratör få överblick över ett obegränsat antal användare och körjournaler. Dessutom får du också möjlighet till integration till ditt lönesystem via vårt API.

approval-96
100 % AUTOMATISKT

Alla körningar loggas automatiskt och kan göras tillgängliga för digitalt godkännande. Fordonsansvarig får kontroll över alla resor och behöver inte lägge tid på att påminna om bortglömda manuella körjournaler.

BILDELNING FÖR KOMMUNER OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

FÖRAR-ID

Med en ID-scanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig och varje resa kopplas till rätt förare, för er kontroll och för Skatteverkets regelverk.

BILBOKNING

Full kontroll över bokning och fördelning av bilarna i bilparken. Fördela,fordons kostnader inom avdelningen eller över flera avdelningar, beroende på hur bilarna används.

RAPPORTER

Effektivisera administrationen av bilparken med anpassade rapporter i systemet.  Rapporterna ger dig till exempel bättre kontroll över driftkostnader och bilanvändning. Detta kan hjälpa dig att styra medarbetarna i riktning mot ett grönare körmönster.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Regelbundet bilunderhåll säkerställer att förarnas säkerhet är på topp. Samtidigt reduceras oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljerna om bilen kan systemet övervaka och varna dig när det är dags för service.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för din kommun eller organisation.