Fleet Complete Grekland

Köpenhamn 29 oktober 2020

Det danska försvaret har valt Fleet Complete som leverantör av en ny fordonshanteringslösning. Med hjälp av ett nyckelfritt bokningssystem kommer alla försvarets medarbetare över hela landet att få enkel tillgång till en rad poolbilar.

Försvaret har valt Fleet Completes fordonshanteringslösning för administration av deras totalt cirka 2 000 poolbilar. Med hjälp av ett webbaserat bokningssystem kan försvaret förbättra tillgången till sina bilpooler för personalen och optimera fördelningen och användningen av dessa bilar.

Bilpoolen består av vanliga bilar, minibussar och andra tjänstefordon som används av Försvarets personal över hela Danmark. Alla anställda i försvaret kommer att kunna göra en bokning via ett bokningssystem online. Systemet föreslår sedan det lämpligaste och mest tillgängliga fordonet och visar var det parkeras på en webbkarta. Vid ankomst till bilen kan medarbetaren skanna in sig med sitt personalkort, vilket minimerar användningen av nycklar för upplåsning och låsning.

Användningen av poolbilar är ett effektivt sätt att minska organisationens driftkostnader och säkerställa optimal användning av bilarna i fordonsparken. Administratörer får en full överblick över vilka fordon som körs var, hur ofta och av vem. Användningsrapporter tillhandahåller information om huruvida fordon är placerade på bästa möjliga plats utifrån medarbetarnas behov, om deras utnyttjandegrad och om antalet är optimalt.

Ytterligare rapportering om underhåll och körbeteende ger insikter om personalens säkerhet och beteenden på vägen. Med effektivare fördelning och användning av resurser kör bilarna färre kilometer, förbrukar mindre bränsle och minskar koldioxidutsläppen och bidrar därmed till en grönare och mer kostnadseffektiv drift.

För mer information om Fleet Completes fordonslösning, besök www.fleetcomplete.se/bildelning

Mediakontakt

Preben Rasmussen
Sales Director, Fleet Complete Nordic
+45 4548 0104