Köpvillkor Autolog

Autolog är nu en del av Fleet Complete Sverige. Nedan ser du köpvillkor för Autolog-kunder og här kan du läsa om Fleet Completes köpvillkor

Användarvillkor
Senast uppdaterad: 6 Mars, 2017

Dessa användarvillkor (”villkoren”) styr din relation med hemsidan autolog.se samt mobilapplikationen Ecofleet Mobile (”tjänsten”) som drivs av Ecofleet Systems ApS (”oss”, ”vi”, eller ”vår”).

Var god läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår hemsida eller Ecofleet Mobile-applikationen (”tjänsten”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är beroende av ditt godkännande och efterlevnad av dessa villkor. Villkoren gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder vår tjänst.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten går du med på att vara bunden till dessa villkor. Om du inte accepterar någon del av avtalet får du inte använda tjänsten.

Köp

Om du önskar köpa någon av de produkter eller tjänster som är tillgängliga via tjänsten (”köp”, ”köpet”) kan du bli ombedd att ange specifik information relevant till köpet, inklusive men utan begräsningar, ditt bankkortnummer, utgångsdatum av kortet, din adress, och din leveransadress.

Du representerar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda bankkortet/korten eller andra betalningsmetoder i samband med köpet; och att (ii) informationen du anger är sanningsenlig, korrekt och fullständig.

Genom att skicka informationen ger du oss rätten att vidarebefordra informationen till tredje parter i syfte att fullföra och hantera ditt köp.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning när som helst av specifika anledningar, inklusive men inte begränsat till: produkters eller tjänsters tillgänglighet, fel i beskrivningar eller priser, fel i din beställning, eller andra anledningar.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning om bedrägeri eller otillåten eller olagliga transaktioner misstänks.

Ägandeskap av GPS-hårdvara

GPS-hårdvaran är en hyrd enhet som är inkluderad i prenumerationen. Allt ägandeskap under hela prenumerationsperioden hör till Ecofleet Systems ApS. Enheten måste lämnas tillbaka när prenumerationen upphör. Om enheten inte lämnas tillbaka inom 30 dagar från att prenumerationen upphör kommer Ecofleet att fakturera kunden 200 euro per enhet.

Tillgänglighet och felaktigheter

Vi uppdaterar konstant vårt utbud av produkter och tjänster i tjänsten. Produkterna eller tjänsterna som finns via vår tjänst kan ha felaktiga priser, beskrivas felaktigt, eller vara otillgängliga, och vi kan uppleva fördröjningar i uppdatering av information på tjänsten och i vår reklam på andra hemsidor.

Vi kan inte garantera korrektheten i informationen eller att informationen är komplett, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet, och tjänster. Vi förbehåller oss rättigheten att ändra eller uppdatera informationen och att rätta till felaktigheter eller utebliven information när som helst utan förvarning.

Tävlingar, utlottningar och erbjudanden

Tävlingar, utlottningar eller andar erbjudanden (sammanfattade som ”erbjudanden”) som görs tillgängliga via vår tjänst kan styras av regler som är separata från de här villkoren. Om du deltar i ett erbjudande, var god granska de regler som gäller så väl som vår integritetspolicy. Om reglerna för ett erbjudande är i konflikt med dessa villkor är det erbjudandets regler som gäller.

Prenumerationer

Delar av tjänsten faktureras i form av en prenumeration (”prenumerationen”, ”prenumerationerna”). Du faktureras i förhand i återkommande periodisk form (”faktureringscykel”). Faktureringscyklerna är baserade månadsvis eller årligen, beroende av den typ av prenumerationsplan du har valt när du köper en prenumeration.

Vid slutet av varje faktureringscykel förnyas din prenumeration automatiskt med exakt samma villkor om du inte avbryter den eller om Ecofleet Systems ApS avbryter den. Du kan avbryta prenumerationsförnyelsen genom kontohanteraren på nätet eller genom att kontakta Ecofleet Systems ApS kundtjänst.

En giltig betalningsmetod, inklusive kreditkort, krävs för att behandla betalningen för prenumerationen. Du måste ge Ecofleet Systems ApS korrekt och komplett information inklusive fullt namn, adress, stat, postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetod. Genom att skicka in sådan information auktoriserar du automatiskt Ecofleet Systems ApS att fakturera alla prenumerationsavgifter som uppstår genom ditt konto via betalningsuppgifterna som angetts.

Om automatisk fakturering misslyckas oavsett anledning kommer Ecofleet Systems ApS att skicka en elektronisk faktura som indikerar att du manuellt inom en specificerad tid måste betala hela summan för faktureringsperioden som indikeras på fakturan.

Gratis provperiod

Ecofleet Systems ApS kan efter eget initiativ erbjuda prenumerationer i form av en gratis prenumeration i en begränsad tid (”gratis provperiod”).

Du kan vara tvungen att skriva in dina betalningsuppgifter för att registrera dig för provperioden.

Om du skriver in dina betalningsuppgifter när du registrerar dig för en gratis provperiod kommer du inte att faktureras av Ecofleet Systems ApS förrän gratisperioden har löpt ut. På sista dagen av provperioden, om du inte har avbrutit prenumerationen, kommer du automatiskt att faktureras för den typ av prenumeration som du har valt.

När som helst och utan förvarning förbehåller Ecofleet Systems ApS sig rätten att (i) ändra villkoren för provperioden, eller (ii) avbryta ett sådant gratiserbjudande.

Ändringar av avgifter

Ecofleet Systems ApS kan när som helst ändra avgifterna för prenumerationer. Ändringar av prenumerationsavgifter gäller från slutet av den då aktuella faktureringscykeln.

Ecofleet Systems ApS kommer att ge dig information inom rimlig tid om eventuella ändringar av prenumerationsavgifter för att ge dig möjligheten att avbryta prenumerationen innan sådana ändringar träder i kraft.

Din fortsatta användning av tjänsten efter att de nya prenumerationsavgifterna börjar gälla utgör ditt medhållande till att betala den nya prenumerationssumman.

Återbetalningar

Förutom när det krävs enligt lag är betalda prenumerationsavgifter ej återbetalbara.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ange information som är korrekt, komplett och aktuell. Ett misslyckande att göra detta innebär ett brott mot de här villkoren och kan resultera i omedelbart avslutande av ditt konto på vår tjänst.

Du ansvarar för att skydda lösenordet som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter som sker med ditt lösenord, oavsett om lösenordet är i vår tjänst eller en tjänst från tredje part.

Du går med på att inte delge ditt lösenord till en tredje part. Du måste informera oss omedelbart om du blir varse om ett läckage eller säkerhetsbrott eller otillåten användning av ditt konto.

Du får inte använda ett användarnamn som är namnet på en annan person eller enhet som inte är lagligt tillgänglig till oss, ett namn eller varumärkesskyddat namn som tillhör en annan person eller enhet annan än dig själv utan tillstånd, eller ett namn som i övrigt är stötande, vulgärt eller obscent.

Intellektuell egendom

Tjänsten och dess unika innehåll och funktioner är och kommer att förbli den exklusiva egendomen av Ecofleet Systems ApS och dess licensinnehavare. Tjänsten är copyright-skyddad, varumärkesskyddad, och har andra lagliga skydd i Danmark och andra länder. Våra varumärken får inte användas i samband med produkter eller tjänster utan skriftligt medgivande från Ecofleet Systems ApS.

Länkar till andra hemsidor

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartshemsidor eller tjänster som inte ägs eller styrs av Ecofleet Systems ApS.

Ecofleet Systems ApS har ingen kontroll över och antar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxisen av tredjepartshemsidor och tjänster. Du medger vidare och accepterar att Ecofleet Systems ApS inte ska hållas ansvariga, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som uppstår eller påstås ha uppstått av eller i samband med användningen av eller litande på sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga via sådana hemsidor eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och integritetspolicyn hos tredjepartshemsidor eller tjänster som du besöker.

Avslutning av konto

Vi får avsluta eller avbryta ditt konto med omedelbar verkan, utan förvarning eller ansvar och oavsett anledning, inklusive utan begränsningar om du bryter mot villkoren.

Vid avbrytning måste du återlämna GPS:en till adressen:

Ecofleet
Blokken 19
3460 Birkerød
Danmark

När den väl mottagits kommer vi att upphöra med att ta betalt av dig. Vid avbrytning eller avslut upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du önskar avsluta ditt konto kan du helt enkelt avbryta användningen av tjänsten.

Ansvarsbegränsningar

Ecofleet Systems ApS eller dess ägare, anställda, partners, agenter och leverantörer ansvarar under inga omständigheter för direkta, indirekta, konsekvensenliga eller straffenliga skador, inklusive men utan begräsningar, ekonomiska förluster, förlust av data, användning eller goodwill-förluster, som uppstår till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller misslyckande att använda tjänsten; (ii) handlingar eller innehåll av tredje part på tjänsten; (ii) innehåll som mottagits via tjänsten; och (iv) otillåten tillgång, användning av eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om de är baserade på kontrakt, garantier, försummelse eller andra lagliga teorier, och oberoende av om vi har informerats om möjligheten till sådan skada och även om lösningar som angetts häri har misslyckats att leva upp till det syfte det var ämnat.

Fritagande av ansvar

Din användning av tjänsten är på egen risk. Tjänsten erbjuds på en ”SOM ÄR” (”AS IS”) och ”SOM TILLGÄNGLIG” (”AS AVAILABLE”) basis. Tjänsten erbjuds utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda försäljningsgarantier, bruklighet för ett specifikt syfte, eller prestandautveckling.

Ecofleet Systems ApS och dess partners och licensinnehavare garanterar inte att a) tjänsten kommer att fungera oavbrutet, säkert och vara tillgänglig på alla platser eller tidpunkter; b) eventuella fel eller defekter kommer att rättas till; c) tjänsten är virusfri eller att den inte innehåller andra skadliga komponenter; eller d) resultatet av användning av tjänsten lever upp till dina krav.

Styrande lagar

Dessa villkor ska gälla och konstrueras i samordning med de gällande lagarna i Danmark, utan förbehåll för konflikter med lagstadgarna.

Vårt misslyckande att fullfölja någon rätt enligt dessa villkor kommer inte att anses vara ett fritagande från de rättigheterna. Om någon del av dessa villkor anses ogiltig eller omöjlig att fullfölja enligt en domstol kommer övriga delar av de här villkoren fortfarande att gälla. Villkoren utgör hela avtalat mellan oss gällande vår tjänst och går framför eller byter ut eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss gällande tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller byta ut dessa villkor när som helst. Om materialet ändras kommer vi att informera om detta minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en materiell ändring bedöms uteslutande av oss.

Genom att fortsätta använda tjänsten efter att sådana ändringar träder i kraft innebär att du accepterar att vara bunden av de nya villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren, var god sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta Fleet Complete kundservice.