GPS-spårning för snöskottning och vinterunderhåll 

Har du ansvaret för de svenska vintervägarna?

Vinterunderhåll av svenska vägar kan vara en ekonomisk utmaning och inte minst en stor logistikutmaning. Det gäller oavsett om det är kommunen själv som gör jobbet eller outsourcar det till lokala entreprenörer.

Ett pålitligt digitalt GPS-spårningssystem är ett effektivt och lönsamt sätt att förbereda och kontrollera arbetet, så alla kan komma säkert fram.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96

RUTTPLANERING

Vid kraftigt snöfall måste man prioritera vilka vägar som har behov av att städas först. Med hjälp av den digitala GPS-kartan, som ger en översikt över vägnätet, blir det möjligt att planera rensning och saltspridning bättre.

report-icon-96-e1534325718583

ENKEL DOKUMENTATION

Alla rutter loggas korrekt och helt automatiskt med GPS. Detta innebär att operatören alltid kan se fordonens nuvarande position och ha dokumentation om var de har varit tidigare.

Fuel_96

IMPORTERA EGNA KARTLAGER

Det är möjligt att importera relevanta kartlager till fordonskontrollsöversikten, vilket gör det ännu enklare att hålla koll på viktiga detaljer som dolda elskåp, avloppsskydd, stora stenar eller liknande.

autolog-1

ÖVERBLICK ÖVER SNÖSKOTTNING OCH SALTSPRIDNING

Fleet Completes fordonssystem kan användas för snöröjning, saltspridning och annat vägunderhåll – även under andra årstider.

En av- och på-brytare monterad i bilen gör det enkelt för föraren att ange när han faktiskt rensar och när han bara är på väg till ett visst område. På kartan är de rensade områdena markerade med en tjock linje. På så sätt kan du enkelt få översikt och korrekt dokumentation av det utförda arbetet.

KORREKT DOKUMENTATION

I systemet är det också möjligt att läsa när borsten har varit uppe eller nere, och för saltspridare är det möjligt med endast lite extra utrustning att få information om spridningsbredd och mängd.*

*Känd understöttande utrustning: Schmit, Rasco och Epoke. Vi hjälper gärna till med att undersöka andra relevanta typer och modeller.

autolog-1
autolog-1

SE HUR KOMMUNER ANVÄNDER FORDONSKONTROLL

Drift och underhåll av vägar och anläggningar är tidskrävande och kräver stor översikt – både sommar och vinter.

Frederikshavn kommun i Danmark använder Fleet Completes fordonskontroll med inbäddade GIS-kort för att upprätthålla en översikt och minimera antalet skador på fordon och utrustning.

Läs mer och se videon med kommunen här ->

Fleet Completes GPS-lösning för vägunderhåll:

  • Förbättrar logistik och effektivitet i samband med vägunderhåll
  • Säkerställer korrekt dokumentation av utfört arbete
  • Sparar tid för anställda från tidskrävande manuell administration
  • Säkerställer säkerhet och en översikt över vilka områden som har rensats
  • Minskar kostnader relaterade till körning och bränsle
  • Bidrar till en bättre överblick över regelbunden service och underhåll av utrustning