GPS-SPÅRNING AV MASKINER OCH UTRUSTNING

Ta kontroll över var maskiner containers och annan materiel finns

Boka en demo

Spårning av containers, maskiner och materiel är ofta en lönsam investering då möjligheterna för återfinnande av stöldgods ökar betydligt med GPS-spårning. Med vår utrustningskontroll och GPS-spårning kan du övervaka både plats och rörelser i realtid. Du kommer att få ta emot meddelanden om det sker stöld av containers och andra ägodelar.  Med hjälp av GEO-fence får du också ett meddelande om enheten flyttas utanför ett definierat område utan tillstånd.

SE POSITION PÅ KARTAN

Du kommer alltid kunna följa GPS-spårningsenhetens position i realtid på den digitala kartan. Om du önskar att se var maskine eller utrustning har varit tidigare kan du göra detta genom att definiera ett bestämt tidsintervall i kartfunktionen.

VARNINGAR

Ta emot varningar från systemet om GPS-spårningsenheten befinner sig utanför ett speciellt område

GEOFENCE

Ange ett definierat område med hjälp av koordinater på karta (geofencing) och installera en regel i varningsinställningen. Därefter kommer du att ta emot en varning om maskiner, containers eller utrustning kommer in eller lämnar området.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för ditt företag!