Offentlig sektor

Den offentliga sektorn ställs alltmer inför ökande krav på effektivitetsförbättring. Digitala lösningar som elektroniska körjournaler och flottstyrning är ett smart och effektivt sätt att få kontroll över kostnader och tidsåtgång för bilanvändning, plogning av vägar och underhåll av parker och anläggningar. Vi erbjuder även smarta och flexibla lösningar som förenklar bildelning och bilbokning för kommunen och myndighetens anställda.

ANVÄNDBARA FUNKTIONER

DU HITTAR DESSA FUNKTIONER I VÅR FLEET MANAGEMENT-LÖSNING

FÖLJ BILARNA PÅ KARTAN
Du följer enkelt bilarna på kartan. Med överblick och kontroll över vad som händer på vägen får både föraren och kunden garanti för en snabb responstid och ett effektivt utförande av uppdraget. Samtidigt reduceras onödig extrakörning och tidsåtgång samtidigt som bränsleförbrukningen går ned.

U
HITTA NÄRMASTE BIL
Med vår flottstyrning vet du alltid vilken bil som befinner sig närmast nästa uppdrag. Du sparar tid, dina anställda kör färre kilometer, och dina kunder får snabbare hjälp och en bättre kundupplevelse.

INTRESSEOMRÅDE PÅ KARTAN
Definiera ”områden” i kartfunktionen och håll reda på hur många gånger bilarna kör in i och ut ur ett visst område. Den här funktionen ger dig bättre kontroll över anläggningsprojekten, t.ex. när bilar, maskiner eller värdefull utrustning lämnade kunden eller byggplatsen.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Hur bilarna körs ute på vägen har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Vi ger dig de data som gör att du enkelt kan korrigera bilens körmönster och därigenom minska bränsleförbrukningen. Grönare körning är bra för både kommun, stad och miljön.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll av bilarna gör att förarnas säkerhet är på topp och minskar samtidigt oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljer om bilen kan systemet övervaka och varna dig när det är dags för service.

RAPPORTER
Använd anpassade rapporter för att få överblick över kostnader, adresser eller körmönster och få kostnaderna under kontroll. Exportera till PDF och Excel eller integrera direkt i ERP och andra informationssystem.

Daily-Tasks-Icon-96-1
SÄKERSTÄLLA DOKUMENTATION
Med vår fleet managements-lösning säkerställs viktig dokumentation av jobbet, tex. besök från sjuksköterska. Exakt ankomsttid och rätt adress hos patienten ger föraren trygghet och säkrar kundens förtroende.

FÖRAR-ID
Med en ID-skanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig.  Det ger dig fullständig överblick och trygghet i din bilanvändning och kan enkelt optimera bildelningen för fullt utnyttjande av din bilpark.

INTEGRATION
Vårt öppna API gör det möjligt att integrera våra lösningar och data med externa system. Det kan till exempel integreras med lönesystemet.

DU HITTAR DESSA FUNKTIONER I ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

UPPFYLLER SKATTEVERKETS KRAV

Vår elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på en körjournal som dokumentation av tjänstekörning. Det innebär att om du använder körjournalen korrekt behöver du inte riskera en upptaxering.

RESERAPPORT

Övervaka bilens läge och motorns gång under resan och skapa extensiv statistik för resan. Detta inkluderar avgångs- och ankomstadresser, antal körda kilometer och hastighet.

GODKÄNNANDEMODUL

Med vår godkännandemodul kan en enda administratör få överblick över ett obegränsat antal användare och körjournaler. Dessutom får du också möjlighet till integration till ditt lönesystem via vårt API.

approval-96
100 % AUTOMATISKT

Alla körningar loggas automatiskt och kan göras tillgängliga för digitalt godkännande. Du får kontroll över alla resor och behöver inte lägge tid på att påminna om bortglömda manuella körjournaler.

DU HITTAR DESSA FUNKTIONER I CARSHARING

FÖRAR-ID
Med en ID-skanner i bilarna kan förarna enkelt registrera sig.  Det ger dig fullständig överblick och trygghet i din bilanvändning och kan enkelt optimera bildelningen för fullt utnyttjande av din bilpark.

BOKNING
Full kontroll över bokning och fördelning av bilarna i bilparken.  Med våra bildelningslösningar är det möjligt att fördela kostnader inom avdelningen eller över flera avdelningar, beroende på hur bilarna används.

RAPPORTER

Effektivisera administrationen av bilparken med anpassade rapporter i systemet.  Rapporterna ger dig till exempel bättre kontroll över driftkostnader och bilanvändning. Detta kan hjälpa dig att styra dina anställda i riktning mot ett grönare körmönster.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Regelbundet bilunderhåll säkerställer att förarnas säkerhet är på topp. Samtidigt reduceras oförutsedda driftkostnader. När du väl har lagt in detaljerna om bilen kan systemet övervaka och varna dig när det är dags för service.

Helping Fleets Thrive!

Låt oss hjälpa dig med rätt lösning för kommune och organisation!