Bilgodtgjørelse - Kjøregodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse

Hva bør jeg vite?

Dette bør du vite om bilgodtgjørelse.

Bruker du egen bil i jobb eller næring på vegne av arbeidsgiver har du som arbeidstaker krav på godtgjørelse fra arbeidsgiveren din.  Som ved mange andre godtgjørelser kan arbeidsgiver og arbeidstaker i utgangspunktet fritt avtale seg i mellom hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.

Hvilken kjøregodtgjørelse har jeg krav på?

I utgangspunktet sier loven ikke noe om hvordan arbeidsgiver skal dekke bilgodtgjørelsen eller kilometergodtgjørelsen. Derfor bør du alltid undersøke dette punktet i din arbeidsavtale. Men statens reiseregulativ sier derimot noe om dette, og vil derfor være en del av tariffavtalen. I dag følger både offentlig og  private selskaper denne avtalen. Viktig å merke seg at godtgjørelse som overstiger Skatteetatens satser for bilgodtgjørelse er skattepliktig.

Hva er forskjellen på yrkesreise og arbeidsreise?

Når det gjelder kilometergodtgjørelse og bilgodtgjørelse er det viktig å skille mellom det som kalles yrkesreiser og arbeidsreise. Yrkesreiser er skattefritt inntil statens satser, og arbeidsreise er skattepliktig uansett. Hvordan dette avgjøres vil ofte henger sammen med om arbeidsstedet ditt er regnet som fast, eller ikke-fast.

Yrkesreiser er i all hovedsak regnet som reisen mellom hjemmet ditt og et ikke-fast arbeidsted, eller fra fast arbeidssted til et ikke-fast arbeidsted.

Arbeidsreise blir regnet som kjøring og reise mellom faste arbeidssteder og kilometergodtgjørelse gitt for de reisene er skattepliktig fra første krone.

 

Oversikt over statens satser for 2019

STATENS SATSERSKATTEFRI SATS
Egen bil4,03 Kr/km3,50 Kr/km
Tillegg for de som fyller drivstoff med bompenger inkludert.0,10 Kr/ km0,- Kr/ km
Tillegg for kjøring på skogsvei/anleggsvei1,0 Kr/km1,0 Kr/ km
Tillegg for frakt av utstyr/materiell1,0 Kr/km1,0 Kr/ km
Tillegg for passasjerer1,0 Kr/km1,0 Kr/ km
 

Vår elektronisk kjørebok:

  • Er uten bindingstid til riktig pris
  • Oppfyller kravene fra Skatteetaten
  • Fritar deg for tidskrevende manuell administrasjon
  • Perfekt for kjøregodtgjørelse

Jeg ønsker et pristilbud

Kan en elektronisk kjørebok være til hjelp?

Svaret er ja. Selv om det er greit å ha oversikt over gjeldende regler, hvilke forhold som kvalifiserer for tillegg og ikke, samt andre en rekke andre variabler, kan du være sikker på at vår elektroniske kjørebok alltid er oppdatert på gjeldende regler og satser.

 

Bruk elektronisk kjørebok til kjøregodtgjørelse

Ved å bruke en digital kjørebok trenger du ikke bruke så mye tid på manuell føring av kjøreboka og kontrollering av om du får utbetalt korrekt kjøregodtgjørelse. Du frigjører rett og slett verdifull tid slik du kan konsentrere deg om jobben din, og samtidig sikre deg at du får den kilometergodtgjørelsen du har krav på hver eneste måned.  Les mer om vår elektroniske kjørebok her