Integritet och Autolog körjournal

Hur vi samlar in data

Cookies

När du besöker vår webbplats via din webbläsare använder vi cookies för att samla in data, till exempel din IP-adress, enhetsidentifierare och användningsinformation. Denna information hjälper oss att förstå användningen av vår webbplats så att vi kan förbättra den.

Du kan välja bort cookies genom sekretessinställningarna på din webbläsare. Det kommer dock att inaktivera vissa funktioner på vår webbplats.

De uppgifter som du lämnar

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för ett konto, gör en beställning, fyller i en undersökning, prenumererar på ett nyhetsbrev eller en e‑postlista, ansöker om ett jobb, kontaktar oss via webbplatsen eller fyller i ett webbformulär. Vi kommer att informera dig varje gång vad vi samlar in och varför.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar sådan information direkt till oss, när en tredje part som till exempel våra affärspartners eller tjänsteleverantörer ger till oss personuppgifter om dig, eller när personuppgifter om dig automatiskt samlas i samband med din användning av våra tjänster. Nedan följer en beskrivning av de typer av uppgifter som vi samlar in samt syftena med insamlingen och behandlingen.

Information som vi samlar in direkt från dig

Nödvändiga kontouppgifter

Vi får personuppgifter direkt från dig när du lämnar dem till oss som en del i skapande av ett konto, inklusive minst:

 • Namn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress

Dessa uppgifter behandlas för att förse dig med tjänster och säker åtkomst till ditt konto.

Frivilliga kontouppgifter

Som en del i skapandet och upprätthållandet av ett konto hos oss kan du frivilligt lämna ut ytterligare information, inklusive:

 • Fordonets registreringsnummer
 • VIN-koden
 • Bilfärg
 • Biltillverkare
 • Bilmodell
 • Fordonsfärg
 • Bilägare

Uppgifter används i olika syften:

 1. Användarnamn och företagsnamn samlas in så att du bättre och enklare kan identifiera dig till andra användare på webbplatsen.
 2. Telefonnummer behandlas så att vi kan kommunicera med dig om tjänsterna och kontakta dig om meddelanden, uppdateringar eller erbjudanden om tjänsten.
 3. Namn och storlek på företag används av oss för att förstå vår användarbas och för direkta marknadsföringssyften.
 4. E-postadress för meddelanden behandlas för att lämna meddelanden till dig som en del
  av tjänsten.

Kontaktuppgifter

Vi kan samla in kontaktuppgifter från både nuvarande och potentiella kunder, inklusive namn, adress, telefonnummer, titel och företagsnamn, från olika källor, inklusive offline marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar denna information i marknadsföringssyften och för att ge stöd till nuvarande och potentiella kunder.

Faktureringsinformation

För kunder som betalar med kreditkort kommer vi också att samla in betalningsinformation och associera den med ett Stripe-prenumerations-ID. (Vi sparar inte själva någon information om betalkort, utan data om betalkort samlas in och lagras av vår underentreprenör Stripe beträffande denna information. Vi bevarar endast prenumerations-ID:t).

För andra betalande kunder samlar vi in och upprätthåller faktureringsinformation (utanför webbplatsen).

För alla betalande kunder upprätthåller vi ett register över prenumeration, fakturor och betalningar
av tjänsten.

Faktureringsinformation och betalningsuppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänster till våra betalande kunder och för att uppfylla juridiska och avtalsmässiga krav.

Anslutningsdata

Om du använder vår webbplats eller tjänst genom en tredje parts anslutning eller loggar in eller ansluter en applikation till en av Fleet Complete applikationer, kan den tredje parten du anslöt från överföra viss information till applikationen om din användning av dess tjänst. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, användar-ID:t som är kopplat till ditt konto, en åtkomsttoken som krävs för att få tillgång till tjänsten, all information som du har tillåtit den tredje parten att dela med oss, och all information som du har lämnat ut i samband med den tredje partens tjänst.

Anslutningsdata behandlas för att tillhandahålla applikationsanslutning, som är en del av tjänsten.

Webbformulär, e-post och chattdata

När du fyller i ett webbformulär, till exempel för att prenumerera på ett nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post eller vår onlinechatt, kan du frivilligt lämna till oss dina kontaktuppgifter och annan information. Vi kan också lagra all kommunikation med dig eller
dina aktiviteter.

Data från dessa källor behandlas för att ge dig den information som du begär från oss, och kan användas i direkt marknadsföring och analyssyften.

Evenemangsdata

När du registrerar dig för ett applikationsevenemang samlar vi in kontaktuppgifter från dig och när du deltar kommer vi att lagra uppgifter om ditt deltagande.

Uppgifter om evenemangsprenumeration samlas in för att ge dig tillgång till evenemang som du har begärt. Vi kan även använda dina kontaktuppgifter i direkta marknadsföringssyften. Uppgifter om evenemangsdeltagande behandlas av oss för att bättre förstå vår användarbas och i marknadsföringssyfte.

Uppgifter om supportärende

När du lämnar in ett supportärende genom våra system samlar vi in företags- och kontaktuppgifter, samt registrerar aktiviteten relaterad till din begäran.

Information som lämnas in som en del av supportärenden behandlas av oss för att hjälpa dig att använda tjänsten, kontakta dig om din begäran och förbättra våra produkter och tjänster.

Bloggar och diskussionsforum

Tjänsten erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller diskussionsforum. Du bör vara medveten om att all information som lämnas i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som får tillgång till dem. Om du väljer att posta inlägg i ett offentligt område i vår tjänst, blir alla personuppgifter eller innehåll som du frivilligt publicerar till tjänsten tillgängliga för allmänheten, såsom de kontrolleras av tillämpliga sekretessinställningar. Om du tar bort information som du har publicerat till tjänsten, kan kopior förbli synliga i cachade och arkiverade sidor i tjänsten, eller om andra användare har kopierat eller sparat informationen. För att begära borttagning av dina personuppgifter från vår blogg eller diskussionsforum, kontakta oss på privacy@fleetcomplete.com. I vissa fall kan vi kanske inte ta bort dina personuppgifter.

På webbplatserna kan vi ibland publicera kundrecensioner som kan innehålla personuppgifter. Vi erhåller kundernas samtycke till att publicera deras namn tillsammans med deras vittnesmål.

Uppgifter som du lämnar till våra bloggar och diskussionsforum behandlas av oss för att hjälpa användarna att rapportera och lösa problem med tjänsten, kommunicera med användare om tjänsten och förbättra våra produkter och tjänster.

Information som vi erhåller från tredjepartskällor

Vissa tredje parter ger oss personuppgifter om dig, som till exempel följande:

Kontouppgifter från tredjepartstjänster: Om du interagerar med en tredjepartstjänst när du använder våra tjänster (till exempel om du använder en tredjepartstjänst för att logga in på vår, eller om du delar innehåll från våra tjänster via en tredje parts sociala medietjänst), kommer den tredje partens tjänst att skicka till oss information om dig (till exempel information från din offentliga profil), ifall den tredje partens tjänst och dina kontoinställningar tillåter en sådan delning. Vilken information som vi mottar avgörs av policyerna och dina kontoinställningar med den tredje partens tjänst.Vi behandlar denna information för att ge enkel inloggning (Single Sign-On), som är en del av
våra tjänster.

Vi kan också erhålla information från tredje parts programvara i samband med din användning
av webbplatsen:

Utökade spårningsdata: Om du besöker vår webbplats och din e-post eller andra identifieringsuppgifter är kända från interaktioner med vår egen webbplats eller med andra webbplatser, kan våra tredjepartsleverantörer tillhandahålla ytterligare information till oss, associerat med din användarhistorik på webbplatsen. Denna information kan inkludera ditt namn, användar-ID:n och profiler på sociala medier, om de är kända och allmänt tillgängliga.
Vi behandlar denna information för att bättre förstå våra webbplatsanvändare och förbättra vår tjänst, och vi kan även använda den i direkta marknadsföringssyften.

GPS och fordonsdata

Om ditt fordon är konfigurerat för att ansluta till en av Fleet Complete plattformar med anslutning via eter kommer ditt fordon att samla in information för de plattformarnas syften.

Som ett minimum samlas följande information in kontinuerligt: Datum/tid, tändning, fordonslokalisering, g-kraft/acceleration. Andra data som samlas in kan vara relaterade till motorn, som bränsleförbrukning, ventillägen, motorvarvtal och kilometervärde. Vilken information som samlas in beror specifikt på den utrustning som är installerad i fordonet och ditt kontrakt.

Kontraktsägaren bestämmer därefter i vilka syften dessa uppgifter används, vilka som kommer att ha tillgång till informationen och hur länge den bevaras. Vänd dig till kontraktsägaren för ytterligare information. Vanligtvis är detta fordonets ägare eller leasetagare.

Fleet Complete använder karttjänster från t.ex. Google och Microsoft, men också från lokala karttjänster, för att konvertera GEO-positionsdata till vanliga textadresser.

Uppgifter används i olika syften:

 1. GPS-position och data/tidsmässiga data används för att placera fordonet på en karta och beräkna fordonets färdavstånd under en tidslängd. De skickas också anonymt till trafik-, väg- och karttjänster för geomatik och vägunderhåll.
 2. Tändning används för att avgöra fordonets stopp och start.
 3. G-sensor används i körbeteendesyften.
 4. Motordata används för rapportering och i KPI-syften.

Hur vi skyddar dina data

Våra nätverk och system säkras, övervakas och hanteras centralt för att skydda mot obehörig åtkomst eller felaktig användning. När vi använder tjänsteleverantörer för databehandling, ingår vi dataskyddsavtal med dessa tjänsteleverantörer för att säkerställa att de använder liknande skyddsnivåer och att de följer vår integritetspolicy.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter enligt ditt samtycke eller bara om detta är tillåtet eller krävs
enligt lag.

Var dina uppgifter lagras

Dina personuppgifter kan behandlas och/eller lagras utomlands. Detta innebär att de kan vara föremål för lagar som är tillämpliga i ett annat land.

Hur du kan få tillgång till dina personuppgifter

Du kan lämna in en begäran om att få tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss genom att kontakta privacy@fleetcomplete.com. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga kommer vi att vid behov korrigera eller radera dem. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke om bevarande av information som du har lämnat till oss. Om vi inte kan bevilja din begäran kommer vi att förklara varför.

Kontakta oss

Kontakta privacy@fleetcomplete.com vid frågor om integritet. Du kan kontakta dataskyddsmyndigheten om dina frågor förblir olösta.